LAZLARIN TARIHİNE ELEŞTİRİ , CEVAP ve YORUMCU KATKISI


HATIRLATMA : Yazılarım asıl amacı var olan bilgi belgeleri bir araya getirmek  bu belgeleri meraklılarına aynı adresden toplu olarak sunmak doğruyu yanlışı bazen ayırmadan kimin ne düşündüğü nüde sizlerle paylaşmak . kaynak gözterme konusunda ise azami özen gösterdiğimden herkesin emin olmasını istiyorum . Ve katkı olarak yolanacak belge ve yazılarıda yayımlayacağımı tahüt ediyorum lakin kaynak göstermekte herkes üstüne düşüni yapacak bu yazı ve belgelerininde hangi kaynaktan alındığınında yolanması ahlaki olacaktır.
Şimdi yorum sayfasına düşen bu notu
;

 "Yazan: Can
Sayın Bayım,
Tarihi makale ve sohbet niteliğindeki yazılar, kaynak gösterilmediği takdirde önemsenecek bir değere sahip olmayacakları malumunuz olduğunu düşündüğüm için sizleri ikaz etmek istedim.
Kaynağınız varsa neden kaynaklarınızı yazmıyorsunuz?
Kaynağınız yoksa bu tip yazılar birer masal olmaktan ileri gidemeyeceğini, birilerinin düşüncelerini bulandıracağını biliyorsunuzdur. Hangi gayeye hizmet ediyorsunuz anlaşılır bulamadım.
Aşağıda bir iki örneğini verdiğim pragraflarınızın itimat edilir kaynaklarını eklemenizi dilerim.
Selamlar
Orta Asya'dan batıya doğru göçlerin tarihi çok eskidir. M.Ö. 2000'lerde atlı-göçebe hayat süren, at eti yiyen, kısrak sütü içen Türk asıllı KIMMERLER göç ederek Kafkas sıradağları ile Karadeniz'in kuzeyine yerleşmişlerdir.

Soydaşları Kımmerler gibi yaşayan ve sonraki Oğuzlar (Türkmenler)'ın ataları olan SAKALAR, M.Ö. 720 yıllarında Hazar Denizi kuzeyinden gelerek Kımmerler'in ülkesini işgale başladılar.

Hakimiyetlerini Doğu Avrupa'ya kadar yayan Sakalar, M.Ö. 680 yılında itaat etmeyen son Kımmerler'i de kovalayarak Kafkas Geçitlerini aştılar ve Azerbaycan, Gürcistan ve eski Urartu ülkelerine yayıldılar.

M.Ö.120 yıllarında Sakaların Arşak kolundan gelen Val-Arşak'ın oğlu Arşak, yendiği Pontluları baskı altında tutabilmek için Kafkas Geçitleri ötesindeki Bulgarlardan (Balkar Türklerinden) kalabalık bir kolu ülkesine getirterek Buğdayı bol düzlüklere (Bayburt çevresine) ve Çoruh solundaki dağlara yerleştirildi. Bu yüzden Bayburt-İspir kuzeyindeki sıradağlara Balkar'dan hece kayması ile "Barkal" ve buradan güneye esen yele de "Barkal-yeli" denilmektedir. Rize'de Hemşinlilerin en güzel yaylaları Barkal Dağı'ndadır. ""


Sizle paylaştım  ; peki sormazlarmı Siz hangi kaynaktan beslendiniz kaynak yoksa siz de bilinmeyen biryerlere ve gayelerine hizmet mi ediyorsunuz ? Diye

Son Söz : YAZLARIMDA KAYNAK VARSA GÖSTERİLMİŞTİR . GAYEMSE  DARMADAĞIN BİRÇOK BİLGİ VE BELGEYİ SAYFAMDA TOPLAYIP MERAKLILARINA SUNMAKTIR. BİLİRİMKİ BU TARIHI YAZANLARIN BAZILARI BÖLÜCÜLÜĞÜ KENDİ IRKINI KENDİ ÇIKARLARINI BAZILARI İSE DOĞRU OLAN KAYNAKLARDAN BESLENİP DOĞRU OLANI YAPMA ÇABASINDALAR .BAZILARIDA GERÇEĞİN KENDİSİNDEN KAÇANLARDIR

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !